Aramayan Bulamaz
×
Else arama sorgusuna ait içerikleri görüntülemektesiniz.
C# Değişken Tanımlama ve İf - Else Yapısı

C# ta değişkenleri tiplerine göre tanımlarız, sayı tipi, text tipi gibi.

"int a;" a isimli değişkenin tipinin tam sayı olacağını belirledik
"string b;" b isimli değişkenin tipinin bir string olacağını belirledik
"double c;" c isimli değişkenin tipinin ondalık sayı olacağını tanımladık.

Bu değişkenlere değer ataması programın herhangi bir adımında yapılabilir:
a=10;
b="Cryptograph"; 
c=5.5;

Değişkenler dışarıdan değer girilmesi bu değerlerin karşılaştırılması, bir döngüye sokulması ve daha farklı işlerin yapılması için kullanılır, dışarıdan herhangi bir değer girilebilir o yüzden değişkendir. Dışarıdan girilen bir değeri okumak için Console.ReadLine() komutunu kullanırız. String tipli bir değişkenin okunmasını istiyorsak b=Console.ReadLine(); fakat sayı tipli bir değişken okuyacaksak bunun için dönüştürme fonksiyonu kullanmalıyız, çünkü Console.ReadLine komutu string olarak okur, a=Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); bu şekilde int tipli bir değişkeni okumuş olduk, c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); bu komutla da double tipli bir değişken okuduk.

İf - Elseyapısı  
Dışarıdan girilecek değer veya daha farklı bir yerden gelen bir değeri karşılaştırmak için kullanırız.
if(karşılaştırılacak değer) karşılaşma sonucunda yapılacak olan işlem
else "karşılaştırma sağlanmıyorsa yapılacak işlem"

a=Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if(a==5) Console.WriteLine("Niyazi Alpay"); else Console.WriteLine("Yanlış Sayı"); a değişkeni eğer 5 olarak gelirse ekrana Niyazi Alpay yazdır, farklı bir değer gelirse Yanlış Sayı yazdır.
Eğer şart sağlandığında birden fazla işlem yaptırmak istiyorsak {} parantezleri i

String Tipleri Hex Tipine Dönüştürme

String tipli değerleri hex tipine dönüştürmek için ilk önce ord() fonksiyonunu kullanıyoruz, bu fonksiyon içinde yazılan değerler ASCII değere dönüştürülür, daha sonra buradan gelen çıktıyı dechex() fonksiyonundan geçiyoruz, dechex() içinde yazılan değerler decimalden hexadecimale dönüştürülür.

Biz burada kelimeler halinde girilen değerlerin hex olarak çıktısını alacağımız şekilde bir uygulama yapacağız, uygulamanın çalışan örneği strtohex.cryptograph.gen.tr.

İlk önce fonksiyon tanımlıyoruz

function strtohex($str){ $hex = ''; for ($i=0; $i < strlen($str); $i++){ $hex .= '&#x00'.dechex(ord($str[$i])).';'; } return $hex; }

Bu fonksiyon dışarıdan girilen değeri alıp karakter sayısını hesaplıyor ve karakter sayısına göre döngüye sokup ve döngüden önce tanımlanmış olan $hex isimli boş değişkene girilen değerin önüne &#x00 ekleyerek hex kodunu yazıyor ve sonuna ; ekliyor, örnek olarak a harfinin çıktısını bu şekilde veriyor a
Bu karakteri html sayfa içinde yazdığımızda sayfada a harfi görünür.

Bu sistemi yorum alanlarında ya da daha farklı yerlerde zararlı kod çalıştırılmasını engellemek için kullanabilirsiniz.

Sayfamızın içinde bulunan kodlar

<!DOCTYPE html> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>String To Hex Converter</title> <style type="text/css"> #hexform {   width: 1000px; margin-right: auto; margin-left: auto;   margin-top: 10px;   word-wrap:break-word; } input {   width: 1000px; } </style> </head> <body> <?php function strtohex($str){   $hex = '';   for (

PHP Site İçi Arama Motoru Yapımı

Web sitelerimizin içinde bazen konuları bulmak için basit bir arama motoruna ihtiyacımız olabiliyor. Şimdi basit bir örnekle açıklayacağım bunu:
Aramayı yapacak formun html kodları

<form action="sonuc.php" method="get"> <input type="text" name="aramasorgusu" placeholder="Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız"><br> <input type="submit" value="Ara"> </form>

sonuc.php içinde bulunacak kodlar

<?php $aramasorgusu = @mysql_real_escape_string($_GET['aramasorgusu']); $sonucsorgu = @mysql_query("SELECT * FROM konular WHERE baslik LIKE '%".$aramasorgusu."%'" ); if(@mysql_num_rows($sonucsorgu)>0){ while([email protected]_fetch_array($sonucsorgu)){ echo $sorguoku['baslik'].'<br>'; } } else{ echo 'Aradığınız İçerik Bulunamadı'; } ?>

SELECT * FROM konular sorgusu ile konular isimli tablodaki verileri seçiyoruz ama burada şart var WHERE baslik ile baslik isimli sütündaki verileri almasını söylüyoruz fakat burada yine bir şart belirtilmiş LIKE veritabanından arama yapmak için kullanılan komuttur LIKE %aranacak kelime% şeklinde sorgu yapılır biz % işaretleri arasında formdan gelen sorguyu tutan değişkenimizi koyuyoruz, sonra while döngüsü ile bulunan sonuçları alt alta gelecek şekilde yazdırıyoruz, siz bunu daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz, link olarak belirlersiniz yada güzel bir tasarımla da yapabilirsiniz ben sizlere en basit haliyle anlattım.

Anlamadığınız yerler olursa konu altından yorum yaparak bana ulaşabilirsiniz.

C# Nedir?

C# nedir ?

Bildiğiniz gibi bilgisayarlarımızı rahat kullanabilmek için kullandığımız programlar vardır ve bu programaları yapabilmek için programlama dillerine ihtiyaç duyulur. Bu dillerden en popülerleri Basic, C, C++, Pascal, Java ve Assembler 'dır. Makina dili ise donanımı kontrol etmek için donanımı üreten firma tarafından tanımlanan komutlar kümesidir. Bazı programlama dilleri derleyicilere ihtiyaç duymasına karşın bazıları ise yorumlayıcılara ihtiyaç duyarlar, mesela bir C++ programını çalıştırabilmek için C++ derleyicisine ihtiyacımız varken, Perl ile yazılmış bir CGI scripti için komut yorumlayıcısına ihtiyacımız vardır. Derleyiciler programı çalıştırmadan önce kodları makina komutlarına çevirirler fakat yorumlayıcılar bir grup kodu satır satır ya da bloklar halinde yorumlayarak çalıştırırlar.

Aslında derleyiciler de, komut yorumlayıcıları da birer bilgisayar programından başka birşey değildirler. Yani C ve C++ dilleri bir giriş bekleyen ve çıkış veren birer bilgisayar programları gibi düşünülebilir. Giriş olarak kaynak kodu veren bu programlar çıkış olarak ise makina kodu üretirler.

C ve C++ Dillerine Kısa Bir Bakış

C dili en popüler yapısal programlama dilidir. C dili Dennis Ritchie tarafından, Martin Richards ve Ken Thompson tarafından geliştirilen BCBL ve B dillerinin temelleri üzerine kuruldu.

C dili "The C Programming Language by Brian Kernighan and Dennis Ritchie" kitabıyla büyümüştür. C dili için, 1983 yılının büyük önemi vardır. Çünkü 1983 yılında ANSI standartlar komitesi C standartları için toplanmıştır. Bu standartlaşma süreci tam 6 yıl sürmüştür.Ve tabi ki şu anki standartların oluşumuna katkıda bulunan ANSI 99 standartları da diğer önemli bir gelişmedir.

C programcılar tarafından herhangi bir tür program geliştirmek için yazılmış genel amaçlı bir dildir. C ile bir düşük seviyeli sistem için program yazabileceğimiz gibi, yükse

PHP Değişken Tanımlama ve İf - Else yapısı

Değişken Tanımlama

PHP de değişkenler $ işareti ile tanımlanır.

$degisken = değişken verisi;

Değişken tanımlanırken bazı kurallar vardır. Değişken rakam ile başlayamaz Türkçe karakter kullanılamaz Boşluk kullanılamaz Büyük-küçük harf duyarlıdır.

$degisken_1 gibi bir tanımlama yapılabilir, değişkene herhangibir komutta aktarılabilir

$ekle=(mysql_query("INSERT INTO TabloAdı (Alan1, Alan2, ...) VALUES ("Değer1", "Değer2", ...)");

bu değişkeni çalıştırdığımızda veritabanına veri ekleyecektir.

$yaz="Alpay"; değişkenin verisi Alpay bu değişkeni ekrana yazdırdığımızda Alpay yazsını yazacaktır.


bu ekrana "Benim adım: Alpay" çıktısını verir.
Değişkenleri yazdırırken ' işaretleri kullanmıyoruz, hem normal bir yazı yazdırırken hem değişkeni aynı anda yazmak için . işaretinden faydalanırız, . bağlama işaretidir.

bu da aynı çıktıyı verir ama iki tane echo komutu kullanmak yerine . işaretiyle yazdırılacak iki veriyi birleştirmiş oluyoruz.

If  - Else Yapısı

if (yapılmasını istediğiniz koşullar) {
yapılmasını istediğiniz koşulun doğru olduğunda işlenecek kodlar
}

elseif (önceki koşul sağlanmadığnda buradaki koşula bakar ) {

Koşul sağlandığında işlenecek kodlar
}

else {koşul sağlanmadığında işlenecek kodlar}

örnek:
Dışarıdan girilen değer  1 ise doğru değilse yanlış uyarısını veren program.