Aramayan Bulamaz
×
Hesaplayan arama sorgusuna ait içerikleri görüntülemektesiniz.
C#\'ta Class Hazırlama ve DLL (Dinamic Link Library) Dosyası Oluşturma

Classlar içerlerinde çeşitli methodları, olayları ve özellikleri barındıran sınıflardır.Bir dll dosyası da çeşitli classların bir araya gelmiş halidir.İlk önce normal bir class yapısını anlatacağım. class Alpay { public string MesajUyarısı(string a) { MessageBox.Show(a); return a; } } Alpay isminde bir class tanımladık, class ın içinde string tipli public MesajUyarısı isimli bir fonksiyon tanımladık, classı kullanmak için programa eklediğimiz herhangi bir butonun click olayına şunları yazıyoruz, ilk önce classımızı çağırıyoruz yeni bir nesne oluşturarak sonra da o nesne içerisindeki fonksiyonumuzu çağırıyoruz Alpay mesaj = new Alpay(); mesaj.MesajUyarısı("Muhammed Niyazi Alpay"); Alpay isimli classtan mesaj isimli nesne oluşturuyoruz ve mesaj isimli nesne içerisinden MesajUyarısı isimli fonksiyonu çağırıyoruz, ekrana mesajbox ile Muhammed Niyazi Alpay yazdıracaktır.
Şimdi bu classımızı bir dll oluşturarak dll içerisinden çağıralım. DLL dosyası oluşturmak için yeni bir visual studio açalım, yeni Class Library projesi oluşturalım.Şimdi gelen pencerede Class ismi varsayılan olarak Class1 olarak geldi, buraya bir önceki konudaki belirttiğim gibi md5 hesaplayıcı kodlarını ekleyeceğim, ilk önce System.Security.Cryptography; isim uzayını çağırıyoruz, sonra md5 hesaplayıcı kodlarımızı yazıyoruz. Kodlarımız aşağıdaki gibi olmalı: public class Class1 { public static string md5(string gelenveri) { if (string.IsNullOrEmpty(gelenveri)) return null; byte[] ByteData = Encoding.ASCII.GetBytes(gelenveri); MD5 AlpayMd5 = MD5.Create(); byte[] HashData = AlpayMd5.ComputeHash(ByteData); StringBuilder Cryptograph = new StringBuilder(); for (int x = 0; x < HashData.Length; x++) { Cryptograph.Append(HashData[x].ToString("x

C#\'ta MD5 Hesaplayan Fonksiyon

C# ta md5 hesaplamak için ilk önce System.Security.Cryptography isim uzayını çağırıyoruz.
Şimdi fonksiyonumuzu yazalım: public static string md5(string gelenveri) { if (string.IsNullOrEmpty(gelenveri)) return null; byte[] ByteData = Encoding.ASCII.GetBytes(gelenveri); MD5 AlpayMd5 = MD5.Create(); byte[] HashData = AlpayMd5.ComputeHash(ByteData); StringBuilder Cryptograph = new StringBuilder(); for (int x = 0; x < HashData.Length; x++) { Cryptograph.Append(HashData[x].ToString("x2")); } return Cryptograph.ToString(); } string tipli md5 fonksiyonuna gelenveri isimli string tipli bir parametre belirttik, if (string.IsNullOrEmpty(gelenveri)) return null;  burada gelenveri değişkeni boş gelirse boş bir değer döndürmesini istedik.
byte[] ByteData = Encoding.ASCII.GetBytes(gelenveri); MD5 AlpayMd5 = MD5.Create(); byte[] HashData = AlpayMd5.ComputeHash(ByteData); Burada gelenveri isimli parametreyi ByteData isimli  byte tipine dönüştürdük, AlpayMd5 isminde bir md5 nesnesi tanımlayıp  HashData isimli ByteData nesnesinin hashını hesaplayan komutlarımızı yazdık.
StringBuilder Cryptograph = new StringBuilder();Byteları biriktirmek için Cryptograph isimli StringBuilder nesnesi oluşturduk.
for (int x = 0; x < HashData.Length; x++) { Cryptograph.Append(HashData[x].ToString("x2")); }Burada ise döngü tanımladık, x değeri 0 dan başlıyor ve HashData isimli hash nesnesinin uzunluğu kadar döngü devam ediyor, döngü içerisinde ise Cryptograph isimli StringBuilder nesnesine Hexadecimal yani 16lık sistemle formatlıyoruz.
En sonda ise return Cryptograph.ToString(); ile değerimizi dışarıya string tipine dönüştürerek aktarıyoruz.

md5("Cryptograph"); Ekrana a162a5e1f09317397d0c40843b217f3b çıktısını verir.

  • Önceki Sayfa
  • Sonraki Sayfa