Aramayan Bulamaz
×

Bir başka konumda temel Iptables kullanımı ile ilgili bilgi vermiştim. Iptables üzerinde çok işlem yapıyorsanız eğer, yeni IP adreslerine izin tanımlama farklı portlara izin tanımlama gibi, sürekli sürekli aynı komutları yazmak sıkıcı gelebilir. Aşağıdaki paylaştığım script ile bu işlemi kısa sürede halledebilirsiniz.

#!/bin/bash
# Muhammed Niyazi ALPAY
# https://niyazi.org
function iptablesrules(){
 echo ""
 echo "=========================================================="
 echo ""
 read -p "IP adreslerini aralarında virgül ile birlikte giriniz: " ipaddresses
 echo ""
 read -p "Port numaralarını aralarında virgül ile birlikte giriniz: " ports
 echo ""
 echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
 iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports $ports -s 127.0.0.1,$ipaddresses -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -p udp -m multiport --dports $ports -s 127.0.0.1,$ipaddresses -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports $ports -j DROP
 iptables -A INPUT -p udp -m multiport --dports $ports -j DROP
 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
 echo ""
 echo "=========================================================="
 echo ""
 echo "İşlem başarı ile tamamlandı."
 echo ""
 echo "=========================================================="
 echo ""
}
read -p "Önceki Iptables kuralları silinsin mi? (e ya da h) " removerule
if [ ${removerule} == "e" ]; then
 echo "Iptables kuralları silindi"
 iptables --flush
elif [ ${removerule} == "h" ]; then
 echo ""
else
 echo "Lütfen e veya h olarak giriş yapın"
fi
iptablesrules
condition_to_check="False"
while [[ ${condition_to_check} == "False" ]]; do
  read -p "İşleme devam edilsin mi? (e ya da h) " query
  if [ ${query} == "h" ]; then
  condition_to_check="True"
  elif [ ${query} == "e" ]; then
  iptablesrules
  else
  echo "Lütfen e veya h olarak giriş yapın"
  fi
done
chkconfig iptables on
service iptables save
echo ""
echo "=========================================================="
echo ""
echo "Iptables kuralları kaydedildi"

Çalışma mantığı çok basit. Bu kodları iptables.sh olarak kaydedip çalıştırdığınızda sizden ilk olarak IP adresleri istenecek. Aralarında virgül ile birlikte IP adreslerini girdikten sonra sizden port numaraları istenecek bunlarıda girdikten sonra Iptables kuralları kaydedilecek belirttiğiniz IP adreslerine belirttiğiniz port numaraları için izin tanımlanarak belirtilen IP adresleri haricindekilere erişim engellenecektir.

Bash scripte Github üzerinden erişebilirsiniz.

Bunları da okumak isteyebilirsiniz

0 Yorum

Bir Yorum Bırak