Aramayan Bulamaz
×
Fonksiyonlar işlerimizi daha kısa yoldan halletmemizi sağlayan komut kalıplarıdır.
C# ta fonksiyonların da değişkenler gibi türleri vardır.
En basit haliyle :

string Fonksiyon(string a)
{
 MessageBox.Show(a);
 return a;
}
şeklinde tanımlanır. Fonksiyon isminde string tipinde bir fonksiyon tanımladık, yine string tipli a değişkenine bağlı bir parametre belirttik, fonksiyonun yaptığı işlem a parametresine göre gelen değeri ekrana mesaj box ile yazdırmak, return a ifadesiyle fonksiyon içindeki a parametresini dışarıya çağırmış olduk. Kısaca anlatmak gerekirse dışarıdan girilen bir değer var ve bu değeri ekrana yazdırıyoruz. 
Kullanımı da şu şekilde:
 
Fonksiyon("Cryptograph");
 
ekrana mesaj box ile Cryptograph yazdıracak.

Fonksiyonlar public veya private olarak da tanımlanabilirler, public olarak tanımlanan fonksiyon farklı bir dosyadan çağırılabilir bir fonksiyondur, private olarak tanımlanan fonksiyon ise sadece bulunduğu dosya üzerinde çalışır.

Dışarıdan girilen iki sayının toplamını yapan public bir fonksiyon tanımlayalım.
 
 public int Fonksiyon3(int a, int b)
    {
      int c = a + b;
      MessageBox.Show(c.ToString()); 
      return c;
    }
 
Fonksiyon3 isimli fonksiyon aynı proje içerisinde farklı bir dosyadan çağırılabilir durumdadır şu anda. Bunu bir butonun click olayında kullanmak istersek yazmamız gereken komut şudur:


 
Fonksiyon3(Convert.ToInt32(textBox2.Text), Convert.ToInt32(textBox3.Text));
 
textboxtan gelen veriler string tipli oldukları için onları integer tipe dönüştürmemiz gerekiyor, dönüşüm fonksiyonu içerisinde gelen verileri fonksiyonda belirtiyoruz ve toplamları ekrana mesaj box ile yazdırılıyor.

Örnek Dosya

Bunları da okumak isteyebilirsiniz

0 Yorum

Bir Yorum Bırak