Aramayan Bulamaz
×
Classlar içerlerinde çeşitli methodları, olayları ve özellikleri barındıran sınıflardır.
Bir dll dosyası da çeşitli classların bir araya gelmiş halidir.
İlk önce normal bir class yapısını anlatacağım.
class Alpay
{
 public string MesajUyarısı(string a)
      {
        MessageBox.Show(a);
        return a;
      } 
}
Alpay isminde bir class tanımladık, class ın içinde string tipli public MesajUyarısı isimli bir fonksiyon tanımladık, classı kullanmak için programa eklediğimiz herhangi bir butonun click olayına şunları yazıyoruz, ilk önce classımızı çağırıyoruz yeni bir nesne oluşturarak sonra da o nesne içerisindeki fonksiyonumuzu çağırıyoruz
Alpay mesaj = new Alpay();
mesaj.MesajUyarısı("Muhammed Niyazi Alpay");
Alpay isimli classtan mesaj isimli nesne oluşturuyoruz ve mesaj isimli nesne içerisinden MesajUyarısı isimli fonksiyonu çağırıyoruz, ekrana mesajbox ile Muhammed Niyazi Alpay yazdıracaktır.

Şimdi bu classımızı bir dll oluşturarak dll içerisinden çağıralım. DLL dosyası oluşturmak için yeni bir visual studio açalım, yeni Class Library projesi oluşturalım.
Şimdi gelen pencerede Class ismi varsayılan olarak Class1 olarak geldi, buraya bir önceki konudaki belirttiğim gibi md5 hesaplayıcı kodlarını ekleyeceğim, ilk önce System.Security.Cryptography; isim uzayını çağırıyoruz, sonra md5 hesaplayıcı kodlarımızı yazıyoruz. Kodlarımız aşağıdaki gibi olmalı:
public class Class1
  {
    public static string md5(string gelenveri)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(gelenveri)) return null;
      byte[] ByteData = Encoding.ASCII.GetBytes(gelenveri);
      MD5 AlpayMd5 = MD5.Create();
      byte[] HashData = AlpayMd5.ComputeHash(ByteData);
      StringBuilder Cryptograph = new StringBuilder();
      for (int x = 0; x < HashData.Length; x++)
      {
        Cryptograph.Append(HashData[x].ToString("x2"));
      }
      return Cryptograph.ToString();
    }
  }
Build edip kaydedelim bunu ve diğer projemize geçip bu dll dosyasını projemize dahil edelim.
Solution Explorer penceresinde References üzerine gelip sağ tuş => Add Reference => Browse => dll dosyasının kayıtlı olduğu klasörü bulup seçiyoruz => ClassLibrary1.dll
Şimdi using ClassLibrary1; ile programa ekliyoruz.

Şimdi programa iki textbox ve bir buton ekliyoruz, ilk textboxtan girilen veriyi dll içerisindeki md5 fonksiyonunu kullanarak yeni değerini ikinci textbox içerisine yazdıracağız.

textBox2.Text = Class1.md5(textBox1.Text); 
 
Örnek Dosyalar

Bunları da okumak isteyebilirsiniz

0 Yorum

Bir Yorum Bırak