Aramayan Bulamaz
×
C# ta md5 hesaplamak için ilk önce System.Security.Cryptography isim uzayını çağırıyoruz.
Şimdi fonksiyonumuzu yazalım:
 
public static string md5(string gelenveri)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(gelenveri)) return null;
      byte[] ByteData = Encoding.ASCII.GetBytes(gelenveri);
      MD5 AlpayMd5 = MD5.Create();
      byte[] HashData = AlpayMd5.ComputeHash(ByteData);
      StringBuilder Cryptograph = new StringBuilder();
      for (int x = 0; x < HashData.Length; x++) 
      { 
        Cryptograph.Append(HashData[x].ToString("x2")); 
      }
      return Cryptograph.ToString();
    }
string tipli md5 fonksiyonuna gelenveri isimli string tipli bir parametre belirttik, 
if (string.IsNullOrEmpty(gelenveri)) return null;
 burada gelenveri değişkeni boş gelirse boş bir değer döndürmesini istedik.

byte[] ByteData = Encoding.ASCII.GetBytes(gelenveri);
MD5 AlpayMd5 = MD5.Create();
byte[] HashData = AlpayMd5.ComputeHash(ByteData);
Burada gelenveri isimli parametreyi ByteData isimli  byte tipine dönüştürdük, AlpayMd5 isminde bir md5 nesnesi tanımlayıp  HashData isimli ByteData nesnesinin hashını hesaplayan komutlarımızı yazdık.

StringBuilder Cryptograph = new StringBuilder();
Byteları biriktirmek için Cryptograph isimli StringBuilder nesnesi oluşturduk.

for (int x = 0; x < HashData.Length; x++) 
  { 
   Cryptograph.Append(HashData[x].ToString("x2")); 
  }
Burada ise döngü tanımladık, x değeri 0 dan başlıyor ve HashData isimli hash nesnesinin uzunluğu kadar döngü devam ediyor, döngü içerisinde ise Cryptograph isimli StringBuilder nesnesine Hexadecimal yani 16lık sistemle formatlıyoruz.

En sonda ise 
return Cryptograph.ToString();
ile değerimizi dışarıya string tipine dönüştürerek aktarıyoruz.


 
md5("Cryptograph");
Ekrana a162a5e1f09317397d0c40843b217f3b çıktısını verir.

Bunları da okumak isteyebilirsiniz

0 Yorum

Bir Yorum Bırak