Aramayan Bulamaz
×
md5 fonksiyonu etiketine ait içerikleri görüntülemektesiniz.
C#\'ta MD5 Hesaplayan Fonksiyon

C# ta md5 hesaplamak için ilk önce System.Security.Cryptography isim uzayını çağırıyoruz.
Şimdi fonksiyonumuzu yazalım: public static string md5(string gelenveri) { if (string.IsNullOrEmpty(gelenveri)) return null; byte[] ByteData = Encoding.ASCII.GetBytes(gelenveri); MD5 AlpayMd5 = MD5.Create(); byte[] HashData = AlpayMd5.ComputeHash(ByteData); StringBuilder Cryptograph = new StringBuilder(); for (int x = 0; x < HashData.Length; x++) { Cryptograph.Append(HashData[x].ToString("x2")); } return Cryptograph.ToString(); } string tipli md5 fonksiyonuna gelenveri isimli string tipli bir parametre belirttik, if (string.IsNullOrEmpty(gelenveri)) return null;  burada gelenveri değişkeni boş gelirse boş bir değer döndürmesini istedik.
byte[] ByteData = Encoding.ASCII.GetBytes(gelenveri); MD5 AlpayMd5 = MD5.Create(); byte[] HashData = AlpayMd5.ComputeHash(ByteData); Burada gelenveri isimli parametreyi ByteData isimli  byte tipine dönüştürdük, AlpayMd5 isminde bir md5 nesnesi tanımlayıp  HashData isimli ByteData nesnesinin hashını hesaplayan komutlarımızı yazdık.
StringBuilder Cryptograph = new StringBuilder();Byteları biriktirmek için Cryptograph isimli StringBuilder nesnesi oluşturduk.
for (int x = 0; x < HashData.Length; x++) { Cryptograph.Append(HashData[x].ToString("x2")); }Burada ise döngü tanımladık, x değeri 0 dan başlıyor ve HashData isimli hash nesnesinin uzunluğu kadar döngü devam ediyor, döngü içerisinde ise Cryptograph isimli StringBuilder nesnesine Hexadecimal yani 16lık sistemle formatlıyoruz.
En sonda ise return Cryptograph.ToString(); ile değerimizi dışarıya string tipine dönüştürerek aktarıyoruz.

md5("Cryptograph"); Ekrana a162a5e1f09317397d0c40843b217f3b çıktısını verir.

  • Önceki Sayfa
  • Sonraki Sayfa