Aramayan Bulamaz
×
Metin biçimlendirme, metnin kalın, italik, renkli olması gibi durumlardır.
Sayfamızı hazırlayalım.

<html>
<head>
<title>Sayfa Başlığı</title>
</head>
<body>
<strong>Bu metin kalın yazıldı</strong>
<em>Bu metin italik yazıldı</em>
<strong><em>Bu metin hem kalın hem italik yazıldı</em></strong>
<font color="red">Bu metin kırmızı yazıldı</font>
</body>
</html>

<strong> etiketi metni kalınlaştırır, bunun haricinde bir de <b> etiketi vardır, bold anlamına gelen, bu da metni kalınlaştırır fakat şu anda pek kullanılan bir etiket değildir.
<em> etiketi metni italik yapar, <i> etiketi de bunu yapan fakat bu da şu anda pek kullanılan bir etiket değil.
<font> etiketini daha önce de anlatmıştım, metnin yazı rengi, boyutu, fontu gibi özellikleri yapabileceğimiz bir etiket fakat bunu da şu and kullanmıyoruz, w3c bu etiketin kullanımını yasaklamış durumda :)

Metin biçimlendirmeyi daha çok CSS ile yapıyoruz. CSS konusuna daha sonra ayrıntılı olarak değineceğim.


HTML de özel karakterler vardır.
Sayfa içerisinde < veya > gibi karakterler kullanacaksanız bunların &lt; ve &gt; olarak kullanmanız gerekmekte.
< karakterinin karşılığı &lg;
> karakterinin karşılığı &gt;
HTML etiketler bu karakterler içerisinde yazıldığı için sayfada harici olarak bunları kullanırsak < > hatalı bir kullanım olur, bunun önüne geçmek için özel karakterleri kullanmalıyız.

& - Ve simgesi karakter karşılığı = &amp;
© - Copyright simgesi karakter karşılığı = &copy;
® - Kayıtlı marka simgesi karakter karşılığı = &reg;

Özel karakterlerde büyük - küçük harf duyarlılığı vardır.


Link vermek için <a> etiketi ve bu etikete özel href parametresi kullanılır.

<a href="link verilecek dosya yolu">Link olarak görünecek yazı</a>

Link verilecek dosya yolu yazılırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır, aynı kurallar <img> etiketinin src parametresi içinde geçerlidir, dosya yolu verilecek tüm parametreler için geçerli kurallardır.
Herhangi bir dosya yoluna link verebilirsiniz.
"dosya.html" aynı dizinde bulunan dosya.html isimli dosyaya link verilmiş oldu
"klasor/dosya.html" klasor isimli dizinde bulunan dosya.html isimli dosyaya link verilmiş oldu
"klasor1/klasor2/dosya.html" dizin sayısı arttıkça kaç dizin içerindeyse ona göre dosya yolu verilir.
Dosya bir üst dizinde ise ../ şeklinde dosya yolu belirtilir

"../dosya.html" bir üst dizinde dosya.html dosyasına link verildi
"../klasor/dosya.html" bir üst dizinde klasor isimli klasörün içindeki dosya.html e link verildi
"../../dosya.html" iki dizin yukarı çıktık şimdi.

Sayamayacağımız kadar çok dizin içerisindeysek sadece / işaretiyle kök dizine geçip oradan yol verebiliriz.

<a href="resim.jpg">Resme ulaşmak için tıklayın</a>

bir resim dosyasına link verdik, tıkladığımızda resim tarayıcımızda açılacaktır.
<a href="resimler/buyuk/resim-buyuk.jpg"><img src="resimler/kucuk/resim-kucuk.jpg" /></a>

şimdi ise bir resme link vermiş olduk, sayfada görüntülenen resme tıklanma özelliği verdik.
Sayfada görünen resim; resimler klasörü => kucuk klasörü içerisinden resim-kucuk.jpg resmi, tıklandığında açılacak olan resim ise bu resmin büyük hali.

Bunları da okumak isteyebilirsiniz

0 Yorum

Bir Yorum Bırak