Aramayan Bulamaz
×
Milliyetçilik kategorisine ait içerikleri görüntülemektesiniz.
Tarihi Değiştiren Mektuplar - Hakan Boz - Yediveren Yayınları

Tarih, sadece ibret alınacak bir saha değil aynı zamanda kudret ve kuvvet alınacak bir mekteptir. Hal böyle iken aslını bilmeyen bir neslin tarihten kuvvet ve ibret alması mümkün olmayacaktır. İşte bu sebeple gelecek nesillere milli mensubiyet şuurunu aşılamanın en ideal yolu kendi öz tarihimizden sayfaları sunmak olacaktır.

Tarihin bu altın sayfalarında yer alan, tarihin akışına yön veren ve Türk tarihinde önem arz eden unutulmuş mektupları gün ışığına çıkarmaya gayret ettik. Kendi zihnimizde oluşan tespitleri okuyucuya aynen yansıtabilmek için, kronolojik sıralama ile birlikte izah etmeye çalıştık. Ayrıca ana kaynaklara dayanan ve dipnotlarıyla derinlemesine bilgi edinmemize yardımcı olan bu eserde, Türk tarihinin bilinmeyen yönlerini hayranlıkla okuyacaksınız.

Uzak Doğu'da Osmanlı halifesi adına para bastırıp hutbe okutan ülke hangisidir?

İran Şah'ına etek gönderen Osmanlı padişahı, mektubunda neler yazdı?

Fransa kralının kulağını çeken Türk Hakanı'nı biliyor muyuz?

Avrupalı krallara taç giydiren Osmanlı padişahı kimdi?

Doğu Türkistan'daki Osmanlı izleri nelerdir?

Ecdad tarihin akışını nasıl değiştirdi?

"Tarih Değiştiren Mektuplar"da Oğuz Kağan'dan Yavuz Sultan Selim'e; Fatih Sultan Mehmet Han' dan Kanuni Sultan Süleyman'a; II. Abdülhamid Han'dan Mustafa Kemal'e kanlı vuruşmaların, yürek delen okların, göğüs parçalayan kargıların, baş uçuran kılıçların, su gibi akan kanların ve sonu olmayan yiğitliklerin destanını bulacaksınız.Devletimin Güncelleştirilmiş Puştu

Pek zaman sabrettik çok yıllar geçti
Artık yetti artık sabrımız taştı
Biz Turan'ı onlar kafiri secti
Komünist kafirler korktu tutuştu
Moskofun uşağı o nazım puştu


Hayal derdi rüya derdi Turan'a
Lanet etti bu hayali kurana
Biz Türküz lan el basmışız Kur'an'a
Kur'an'dan Turan'dan korktu tutuştu
Amerikan uşağı o evren puştu


En cok satan bir puşt isim vermiyek
Kalsın gül dalından güller vermiyek
Nükreditim gardaş toprak vermiyek
Sata sata donsuz kaldı tutuştu
Devletimin güncelleştirilmiş puştu !


Bir köpekti devrime gönül verdi
Özgur köpekistan kurulsun derdi
Şimdi onu dehşet bir korku sardı
Irkımdan Türkümden korku tutuştu
Ermeni veya kürt şu apo puştu !


Marx lenin ve kralları stalin
Şimdi gün döndü bak kahpeler ölün
Ey yüce milletim tek şunu bilin
Ne kadar it varsa korktu tutuştu
Lanet sana olsun devrimin puştu


En cok satan bir puşt isim vermiyek
Kalsın gül dalından güller vermiyek
Nükreditim gardaş toprak vermiyek
Sata sata donsuz kaldı tutuştu
Devletimin güncelleştirilmiş puştu

 

Ozan ÜNSAL

 TÜRKÇÜYÜM ÇÜNKÜ İLİKLERİME KADAR TÜRK'ÜM

TÜRKÇÜYÜM ÇÜNKÜ İLİKLERİME KADAR TÜRK'ÜM
TÜRKÇÜYÜM ÇÜNKÜ : Dünya üzerinde yedi ayrı bağımsız devlet kurma dirayetine sahip olan bir ırk'tan geliyorum. TÜRKÇÜYÜM ÇÜNKÜ : 72 millete boyun eğdirten bir ırka mensubum. TÜRKÇÜYÜM ÇÜNKÜ : ALPERTUNGA,TANRIKUT METE,ÇİÇİ YABGU,TANRI'NIN KIRBACI ATTİLA, BUMİN KAAN,İSTEMİ YABGU, KÜRŞAD,KÜL...TEGİN, BİLGE KAAN,TONYUKUK,ÇAĞRI BEĞ,TUĞRUL BEĞ,ALPARSLAN,ÇİNGİZ KAAN, HÜLAGÜ HAN,KILIÇARSLAN,OSMAN BEĞ,AKSAK TEMİR BEĞ,FATİH SULTAN MEHMET HAN, YAVUZ SULTAN SELİM HAN,...,MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve sayfalara sığmayacak kadar çok sayıda kahraman Atalarım var. TÜRKÇÜYÜM ÇÜNKÜ : diğer ırklar putlara taparken , benim atalarım Tanrının varlığını kitaplar ve peygamberler gelmeden biliyorlardı. TÜRKÇÜYÜM ÇÜNKÜ : bütün dünyanın kullandığı onluk askeri sistemini ilk defa milattan önce benim atalarım var etti. TÜRKÇÜYÜM ÇÜNKÜ : kırk kişiyle milyonluk çin sarayını basanlarla aynı kanı taşıyorum. TÜRKÇÜYÜM ÇÜNKÜ : vatan toprağına düşman ayak basmasın diye 250 kiloluk top mermisini tek başına omuzlayacak yüreğe ve bileğe sahip bir yiğidin ulusundanım. TÜRKÇÜYÜM ÇÜNKÜ : 50.000 kişilik orduyla 200.000 kişilik orduyu yenebilecek cesarete sahip bir ırktan geliyorum. TÜRKÇÜYÜM ÇÜNKÜ : yaradılışındaki tek olağanüstülüğü TÜRK oluşunda bulan bir Başbuğ'un soyundan geliyorum. TÜRKÇÜYÜM ÇÜNKÜ : yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemeye tenezzül etmeyecek kadar millî şuur ve gurura sahibim. TÜRKÇÜYÜM ÇÜNKÜ : ezelden beri HÜR yaşadım , kıyamete kadar HÜR yaşayacak bir ırktan geliyorum.

TÜRK OĞLU TÜRK'ÜMH. Nihal  ATSIZ'dan Özlü Sözler

» Ahlakın meydana gelmesinde en önemli sebep soydur. Bir toplumun ahlakı, soyunun karışması ile değişebilir.

» Ahlak, millet yapısının temelidir. O olmadan hiç bir şey olmaz.

» Aslında beynelmilelci olan sosyalizmin, Türkiye’deki mümessilleri de milliyetçi olduklarını söylerler. Hatta Orta Asya’daki atalarımızla ilgimizi inkar edip bu topraklar üzerinde Hititler’den başlayarak üstüste yığılmış olan etnik döküntülerin karması olduğumuzu ileri sürenler de milliyetçilik davasındadır.

» Komünistlikten hüküm giymiş olanlar, Türk Milliyetçiliği’nin kökünü kazımak için kampanya açmış olan partiler, İslam beynelmilelciliği davası güdenler de hep milliyetçi olduklarını söylerler. Türkçülük bu türlü eksik ve yanlış milliyetçiliklerin hepsini reddeder.

» Bana göre Ticanilik, Nurculuk, yobazlık, komünizm ve partizanlık gibi hastalıkların sebepleri, milli ülküden yoksunluktur.

» Barış, savaşın başka metotlarla devamı ve silahlı savaşa hazırlığın ayrı bir şeklidir.

» Ben, yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemeğe tenezzül etmeyecek kadar millî şuur ve gurura malik bir Türk‘üm. Siyasi, içtimai mezhebim Türkçülük‘dür.

» Bir gün ülkede milliyetçi geçinen politikacılar, yöneticiler, sanatçılar, aydınlar hiç bir çıkar kaygısına düşmeden, yiğitçe, korkusuzca Türkçü söylemlerde, Türkçü tavırlarla milletin karşısına çıkarlarsa o gün Türkçülük büyük bir utkuya yaklaşır.

» Bir millet bağımsızlığını, hürriyetini ve sınırlarını kaybedebilir, hatta yıllar boyunca başka bir milletin esareti altında yaşamak zorunda kalabilir ama bütün bu unsurlar o milletin yok olmasına etken olamaz. Ancak kendi dilini kaybetmiş bir millet yok olmaya mahkumdur.

» Bir millet, büyümek ve iş yapabilmek için kendisinin büyük bir millet olduğu inancını duymalıdır.

» Bir millete, geçmişini unutturmak, onu yok etmenin ilk şartıdır.

» Bi

Bozkurt TöresiBir kurt görün bu gece, rüyanız parçalansın
Bir kutsal ışık görün, riyanız parçalansın
Bir Bozkurt pençesiyle mayanız parçalansın
Beni görün bu gece, bir kurt görün, bir beni
Bize artık susmak yok bir kurt vurun bir beniElin ekmeği ile yaşayan kurt kahrolsun
Boynunda tasma izi taşıyan kurt kahrolsun
Kar yağmış dağlarına, üşüyen kurt kahrolsun
Kahrolsun kurt postunu giyen yalancı kuzu
Dağıtanlar kahrolsun kurt sesli ordumuzu


Ne düşlerimiz vardı, bir karayel savurdu
Deli taylarımızı hain oklar devirdi
Yoksa hata yaptıkta Tanrı mı yüz çevirdi?
Ey kurt soylu milletim, ey Tanrı'nın kırbacı!
Bu düzene kanmayın, andolsun ki yalancı


Kaç kere kuşatıldım, dara düştü umudum
Bayrak gibi devrildi, yere düştü umudum
Tanrı'ya dua ettim, kurtlar gibi uludum
Dedim, bu hüsran artık sonuncu olsun, en son
Dayanacak sabrım yok, yüreğim Ergenekon


Hani, Çinli katuna kanan kağan vardı ya?
Hani, şehzadeleri bir bir boğan vardı ya?
Ve tek kalıp sütünü kurttan sağan vardı ya?
Bu destanda ben kimim, siz kimsiniz a beyler?
O susuş neler saklar, bu feryat neler söyler?


Bir gün yerin üstüne gece örtüldüğünde
Binlerce tutsak Bozkurt ipten kurtulduğunda
Mahşeri çığlıklarla gökler yırtıldığında
Bu bizim dönüşümüz, destanımız olacak
Doğmamış çocuklara şerefimiz kalacak


Ey, öz çocukların boynunu sıkan düzen!
Hak kırbacıyla halkın canını yakan düzen
Devşirme dervişlere tekke bırakan düzen
Her hesabın bir tersi, her zulmün süresi var
Bir tilki hükmü varsa, birde kurt töresi var
BİR BOZKURT TÖRESİ VAR!!! ALİ KINIK