Aramayan Bulamaz
×
19 February 2012 tarihine ait içerikleri görüntülemektesiniz.
PHP For ve While Döngüleri

   Döngüler tekrar eden işlemleri yapmakta kullanılır. Başlangıçta anlamsız gelebilir ama 100 üyeli bir web sayfanız varsa hepsinin adını tek tek yazmak yerine döngü kullanarak üç satırda işinizi bitirebilirsiniz.
For Döngüsü

For döngüsü verilen artırma değerine göre döner. Dönerken aradaki işlemleri tekrar tekrar yapar. yazılması şu şekildedir.

for( $degisken ; dönme şartı ; her dönüşte yapılacak işlem)

$degisken: dönmeye ilk başladığı anda bir değişken üretmeyi sağlar

dönme şartı: Buradaki şart aslında bir IF komutudur. sorulan soru doğru ise dönmeye devam eder.

her dönüşte yapılacak işlem: Dönme sırasında herzaman birer birer arttırmak zorunda değilsiniz. bu işlemi değiştirip üçer üçer veya beşer beşer saydırabilirsiniz.

örnek:

for ( $say=1 ; $say < 10 ; $say++ )

{

echo " şu anda ".$say. " sayısındayım";

}

bu komutu çalıştırdığınızda. şöyle bir sonuç çıkar:

şu anda 1 sayısındayım

şu anda 2 sayısındayım

şu anda 3 sayısındayım

şu anda 4 sayısındayım

.... Bu şekilde 9 kere devam eder. verilen şart $say <10 olduğu için $say==10 olduğunda dönme sona erer.
While Döngüsü

While döngüsü üsttekinin biraz daha sade halidir. Fakat sadece sayılar için kullanılmaz. While döngüsü tek bir şarta bağlı olduğu için dikkatli kullanmak gerekir.

Yazılışı:

While (Sorgu)

{

sorgu doğru ise yapılacak işlem

}
örnek: $civciv örneğini yapalım.

while($civciv

PHP Değişken Tanımlama ve İf - Else yapısı

Değişken Tanımlama

PHP de değişkenler $ işareti ile tanımlanır.

$degisken = değişken verisi;

Değişken tanımlanırken bazı kurallar vardır. Değişken rakam ile başlayamaz Türkçe karakter kullanılamaz Boşluk kullanılamaz Büyük-küçük harf duyarlıdır.

$degisken_1 gibi bir tanımlama yapılabilir, değişkene herhangibir komutta aktarılabilir

$ekle=(mysql_query("INSERT INTO TabloAdı (Alan1, Alan2, ...) VALUES ("Değer1", "Değer2", ...)");

bu değişkeni çalıştırdığımızda veritabanına veri ekleyecektir.

$yaz="Alpay"; değişkenin verisi Alpay bu değişkeni ekrana yazdırdığımızda Alpay yazsını yazacaktır.


bu ekrana "Benim adım: Alpay" çıktısını verir.
Değişkenleri yazdırırken ' işaretleri kullanmıyoruz, hem normal bir yazı yazdırırken hem değişkeni aynı anda yazmak için . işaretinden faydalanırız, . bağlama işaretidir.

bu da aynı çıktıyı verir ama iki tane echo komutu kullanmak yerine . işaretiyle yazdırılacak iki veriyi birleştirmiş oluyoruz.

If  - Else Yapısı

if (yapılmasını istediğiniz koşullar) {
yapılmasını istediğiniz koşulun doğru olduğunda işlenecek kodlar
}

elseif (önceki koşul sağlanmadığnda buradaki koşula bakar ) {

Koşul sağlandığında işlenecek kodlar
}

else {koşul sağlanmadığında işlenecek kodlar}

örnek:
Dışarıdan girilen değer  1 ise doğru değilse yanlış uyarısını veren program.

PHP Genel Programlama Mantığı

PHP komutları
<?php
?> ya da
<?
?>
bu şekillerde başlayıp bitmelidir, fakat her sunucu <? şeklindeki kod yapısını tanımayabiliyor o yüzden standart olan <?php şeklinde başlamak en iyisidir
Her komut ; işaretiyle kapatılmalıdır, kapatılmadığında php komutun bittiğini anlayamaz ve syntax error hatasını alırsınız.
PHP de ekrana bir veri yazdırmak için echo komutu kullanılır,
komutun kullanımı
echo 'yazdırılmak istenen yazı';  ya da echo "yazdırılmak istenen yazı"; şeklindedir. Tek tırnak (') yada çift tırnak (") farketmez.
örnek:
<?php
echo 'Muhammed Niyazi Alpay';
?>


PHP, HTML içine gömülebilir.
örnek:
<html>
<head>
<title>sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
<?php
echo 'Merhaba Dünya';
?>
</body>
</html>
ya da
<html>
<head>
<title><?php echo 'Sayfa Başlığı'; ?></title>
</head>
<body>
sayfa içeriği
</body>
</html>
şeklinde yapılabilir.


HTML de PHP içine gömülebilir.
örnek:
<php
echo '
<html>
<head>
<title>sayfa başlığı</title>
</head>
<body>
sayfa içeriği
</body>
</html>';

?>

PHP Nedir ve Neler Yapılabilir

    PHP özellikle web için tasarlanmış sunucu taraflı ve HTML içine gömülebilir bir betik dilidir. Genel yapı ve yazılım kuralları yönünden C ve Perl dillerine benzeyen bir dildir. Rasmus Lerdorf tarafından hazırlanan bu dil, kendi web sitesine bağlı olan kişilerin takibini yapılması isteği ile ortaya çıktı. Rasmus Lerdorf bu dile ilk başta "Personal Home Page" adını koydu, çünkü kendi kişisel web sayfası üzerinde kullanmıştı; ancak GNU adlandırma standartlarıyle uyumlu olacak şekilde adı "PHP Hypertext Preprocessor" olarak değiştirildi
PHP bir çok işletim sistemi üzerinde çalıştırılabilir, platform bağımsız bir dildir. Linux üzerinde Apache Server ile Windows üzerinde ise IIS üzerinde çalıştırılabilir.
PHP ifadeleri ve fonksiyonları HTML dökümanları içine yazılabilir ve çalıştırılabilir. Bu şekilde dinamik web sayfaları oluşturulabilir. Web sunucusu web sayfası içerisinde PHP diline ait ifadeleri gördüğünde, bunları yorumlayıp, çıktısını HTML ifadeleri yazılı yerlerin arasına yerleştirir.

Neler Yapılabilir ?
Diğer sunucu taraflı betik dilleri gibi PHP ile dinamik web sayfaları oluşturulabilir. Yazım kuralları çok basit ve anlaşılabilir olan bu dil ve eklentileri ile kısaca;

veritabanı bağlantılı uygulamalar dinamik olarak oluşan grafikler kullanıcıya, tarayıcıya ve tarihe göre özel durumlar veya içerikler anketler tartışma forumları elektronik ticaret uygulamaları web tabanlı e-posta uygulamaları XML verilerini okuma ve oluşturma

gibi işlemler yapan betikler kısa sürede yazılabilir. Ayrıca web uygulamaları dışında PHP ile kabuk betikleri yazılarak komut satırı işlemleri de yapılabilir. Daha çok UNIX işletim sistemleri üzerinde kullanılan kabuk betiklerini yazma amacı ile PHP dili yaygın bir şekilde kullanılmamaktadır. Buna rağmen PHP geliştiricileri tarafından PHP-CLI arabirimi (kabuk betiklerini komut satırından çalıştıran ve yorumluyan arabirim) her yeni sürümd

  • Önceki Sayfa
  • Sonraki Sayfa